Blog

Google PageRank

Autors:

Pēdējo gadu laika Google ir kļuvis par visvairāk izmantoto meklētājprogrammu visā pasaulē. Izšķirošais faktors bija tas, ka Google ir viegla meklēšana un augsta veiktspēja, augstākas kvalitātes meklēšanas rezultāti salīdzinot ar citām programmām. Šīs augstās kvalitātes meklēšanas rezultāti lielā mērā ir balstīti uz PageRank.

Šī un nākošo rakstu par PagerRank mērķis ir sniegt plašu pārskatu par un pēc iespējas plašāku pārskatu par visiem PageRank aspektiem. Šo rakstu saturs galvenokārt balstās uz pieejamajiem dokumentiem no Google dibinātajiem Lawrence Peidžs un Sergejs Brins kopš brīža, kad, viņi kā augstskolas diplomu ieguvuši studenti Senfordas universitātē.

Bieži tiek apgalvots, ka, īpaši ņemot vērā mūsu dienās dinamisko interneta vidi, pārāk daudz laika ir pagājis laiks kopš zinātnisko darbu veikšanu attiecībā uz PageRank, tas varētu būt joprojām par pamatu Google meklētājprogrammu rezultātu atlasīšanā. Nav šaubu, ka pēdēju gadu laikā daudzas izmaiņas, pielāgojumi un izmaiņas attiecībā uz rezultātu metodēm Google ir notikuši un notiks arī turpmāk, bet Google panākumi bija balstīti uz PageRank, domāju ka pamata koncepcijai par PageRank tomēr vajadzētu būt vēl ļoti svarīgai, bet pavērojot pēdējā laika rezultātus Google meklētājā izskatās, ka PageRank vairs nav tik liela nozīmē rezultātu atspoguļošanai. Ir daudzas mājas lapas kam ir PageRank 0, bet viņas atrodas meklēšanu rezultātu priekšgalā, bet par šo sīkāk nākošajos rakstos.

PageRank Jēdziens

Kopš paša sākuma posmiem globālajā tīmeklī meklētājprogrammas ir izstrādājušas dažādas metodes meklēšanas rezultātu atlasīšanā. Līdz mūsdienām meklējuma atslēgvārds, frāze ir viens no galvenajiem faktoriem meklēšanas rezultātu atlasīšanas metodēm praktiski jebkurā meklētājprogrammā. Meklēšanas atslēgvārdi, frāzes tiek novērtētas katrā mājas lapā (atslēgvārdu blīvums), teksta unikalitāte, meta tagi lietošana, ienākošo saišu skaits u.t.t.

Priekš labākiem meklēšanas rezultātiem, meklēšanas programmām ir jācīnās, jāveido meklēšanas sistēma noturīgas pret automātiski ģenerētām mājas lapām. Visu viņu koncepcija balstās uz analīzi:

  •       teksta analīzi
  •       koda analīze
  •       ienākošo saišu no citām mājas lapām
  •       u.c.

Ienākošo saišu skaits no citām mājas lapām ir viens no svarīgākajiem, ja pat ne svarīgākais punkts. Tāpēc ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk citās mājas lapās būtu izvietots saite uz Jūsu mājas lapu. Ienākošo saišu skaits bieži novērš labus rezultātus meklētājprogrammās mājas lapām, kuras ir automātiski ģenerētas un izveidotas, lai tikai maldinātu meklētājprogrammas. Bet tomēr ir virkne mājas lapu speciālisti, kuri, lai tie varētu apiet meklētājprogrammas, izveido daudzas mājas lapas, lai tajās varētu izvietot saites uz savu mājas lapu un līdz ar to pacelt savas pozīcijas meklētājprogrammu rezultātos.

Google PageRank tikai nav balstīts uz kopējo skaitu ienākošo saišu no citam mājas lapām. PageRank pamat pieeja ir tāda, ka viņš visas ienākošās saites neskaita vienādi. Tās ienākošās saites, kam ir augstāks vērtējums, PageRank uzskata par svarīgāku, nekā, kad ienākoša saite nāk no mazāk novērtēta saita.

Bet ir jāņem vērā arī tas, ka ja mājas lapa kam ir augsts PageRank ir izvietots saite uz Jūsu mājas lapu un vēl vairākām citām mājas lapām, tad mājas lapas PageRank kur ir izvietots Jūsu un citas saites tiks sadalīts visām izejošām saitēm vienādās daļās.Tātad jau augstāks vērtējums un mazāk izejošo saišu skaits no kurienes nāk saite uz Jūsu mājas lapu, jo lielāks PageRank tiks piešķirts Jūsu mājas lapai.

Kaut arī šī pieeja šķiet ļoti plaša un sarežģīta, Google pielieto šo praksē ar savu unikālo algoritmu.

0


Mārtiņš Lasmanis

Interneta mārketinga speciālists specializējies SEO pakalpojumos ar daudzu gadu pieredzi

Add a Comment