Ātrdarbības audits

Mājas lapas ātrdarbības audita pamatuzdevums ir konstatēt majas lapas un server darbības ātrumu, kā arī atzīmēt nepilnibas , kas kavē majas lapas darbību un pārlieku tērē server resursus.

Pārbaude tiek veikta un īpaši uzmanība pievērsta:

  • Datu bāzu pieprasījumiem
  • HTML kodam
  • GZIP un analogu izmantošanai
  • CSS vai Javascript failu minimizēšanai un ielādei

Audita rezultātā mēs izstrādājam ieteikumus, kurus izpildot tiek nodrošināta mazāka servera slodze un palielināts mājas lapas darbības ātrums.