Funkcionalitates audits

Mājas lapas funkcionalitātes audita un testēšanas galvenais mērķis ir gala rezultāta iegūt tehniski pareizi strādājošu mājas lapu. Lai iegūtu tehniski nevainojamu mājas lapu būtiski ir pārbaudīt vairākus nozīmīgus parametrus, kā piemēram:

  • Mājas lapas specifikāciju, parametru atbilstību
  • HTML un CSS failu kvalitāti
  • Mājas lapas moduļu pārbaude, to funkcionalitāti
  • Dažādu parametru darbība vajadzīgajās kombinācijās
  • Atrastā rezultāta saglabāšanās
  • Attēla kvalitātes saglabāšanās

Tie ir tikai daži parametri, kurus pārbaudot varam konstatēt vai mājas lapa strādā atbilstoši specifikācijas prasībām un vai mājas lapā nav funkcionalitātes kļūdu.