Par Mums

21. gs arvien vairāk cilvēki izmanto interneta neierobežotos resursus, un arvien vairāk izmanto sev vajadzīgo informāciju, pakalpojumu, produktu atrod ar google meklētājsistēmas palīdzību. Patreizējā ekonomiskā situācija daudziem liek izvērtēt, cik daudz nepieciešams ieguldīt līdzekļus,lai efektīvi reklamētu produktu vai pakalpojumu. Salīdzinot milzīgās reklāmas kampaņas ar mājas lapas optimizēšanu, pilnīgi droši varam apgalvot, ka mājas lapas optimizācijā, Jūs ieguldīsiet mazāk līdzekļu, bet sasniegsiet precīzāku sev vēlamo rezultātu. Līdz šim mūsu pieredze rāda, ka mājas lapas optimizācija ir viens no visefektīvākajiem līdzekļiem mērķauditorijas piesaistīšanai, un jaunu klientu iegūšanai. Tagad no uzņēmēju puses strauji pieaug pieprasījums pēc kvalificētu interneta mārketinga SEO speciālistu pakalpojumiem.
Mūsu uzņēmums ir specializējies mājas lapas optimizācijā, līdz ar to piedāvājam augsti kvalificētu SEO speciālistu pakalpojumus mājas lapas optimizācijai. Lai veiksmīgi izstrādātu Jūsu mājas lapas optimizācijas shēmu, sazinieties ar mums un mūsu SEO speciālisti Jums sniegs izsmeļošu informāciju par iespējamajiem SEO pakalpojumiem.

Savā atskaitē mēs iekļausim:

  • Konkurentu mājas lapas izpētes rezultātus;
  • Ieteikumus izmantojamajiem atslēgvārdiem;
  • Ieteicamo mājas lapas izmaiņu aprakstu;
  • Piedāvāto izmaiņu veikšanas izmaksas;
  • u.c.

Mūsu mērķi

  • Sekmēt ilgtspējīgu labklājību SeoSeo.lv klientiem;
  • Radīt klientam tādu vidi, kur neatkarīgi no viņa materiāla stāvokļa, klients varētu informēt potenciālos klientus par produktiem un pakalpojumiem, ko viņš sniedz.

Vīzija

Veicinām cilvēku, uzņēmumu un sabiedrības attīstību, izpratni par interneta mārketingu. SeoSeo – vairāk nekā klientu pieaugums un finanšu izaugsme Jūsu uzņēmumam.

Vērtības

  • Vienkāršība;
  • Atvērtība;
  • Atbildība.